Nederlandstalig certificaat (CNaVT)

Het CNaVT examen is het officiële internationale examen Nederlands als Vreemde taal voor mensen over de hele wereld die Nederlands willen leren. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) ontwikkelt de examens in opdracht van de Taalunie. El Tulipán is de officiële exameninstelling voor het CNaVT examen in Peru.

Structuur

Het examen bestaat uit drie onderdelen. Tijdens het onderdeel A moet de kandidaat luisteren en schrijven. Bij het onderdeel B wordt de lees- en schrijfvaardigheid beoordeeld. Onderdeel C is het mondeling examen.

Niveaus en cursusduur

A1                          basis                                         4 maanden

A1/A2                    pre intermedium I                      5 maanden

A2                         pre intermedium II                     7 maanden

B1                          intermedium                             12 maanden

B2                          pre gevorderden                      12 maanden

Minimaal vereist niveau voor het examen

Het CNaVT examen wordt vanaf niveau A2 aangeboden (meer informatie)

Inschrijving

De kandidaten dienen zich jaarlijks voor 15 maart via El Tulipán in te schrijven door middel van een inschrijfformulier en het realiseren van de betaling. In overleg met El Tulipán wordt er een geschikt niveau aanbevolen aan iedere leerling die het CNaVT examen wil doen.

Voorbereiding

Ieder jaar bereidt El Tulipán de kandidaten voor het examen voor. De duur van deze voorbereiding is gelijk aan de duur van de algemene niveaus. Gedurende de laatste weken voor het examen wordt er specifieke examentraining gegeven.

Examendatum

Het CNaVT examen wordt tijdens de eerste helft van de maand mei op onze school afgenomen.

Rooster van het examen

Na het sluiten van de inschrijftermijn, wordt het rooster voor de examens vastgesteld en wordt het rooster van de examens naar de kandidaten gestuurd.

Resultaten

Alle examens worden naar Leuven, België gestuurd en de resultaten worden half juli verwacht, De kandidaten die geslaagd zijn voor het examen ontvangen per post een officieel certificaat van de Universiteit van Leuven.

Het examen wordt officieel erkend (meer informatie), Houders van een certificaat zijn gedeeltelijk vrijgesteld voor het inburgeringsexamen in Nederland en Vlaanderen. Wie een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal heeft behaald, kan een vrijstelling krijgen voor het luik ‘Nederlands’ van het Nederlandse inburgeringsexamen (lezen, schrijven, spreken en luisteren).

Tarieven voor de voorbereiding

Op onze website houden we altijd de prijzen actueel, via deze link kan je de prijzen voor de voorbereiding vinden Klik hier