Lijkt het jou ook wat om les te geven in Lima, de culinaire hoofdstad van Zuid-Amerika, een stad met prachtige golven om te surfen en tevens hoofdstad van het land van de Incabeschaving (Machu Picchu)? NTC-school El Tulipan Peru zoekt per 1 februari 2022 een leerkracht basisonderwijs met een afgeronde pabo-opleiding voor 40 uur per week, die het avontuur niet schuwt.

ALGEMENE INFORMATIE

NTC El Tulipán Peru is opgericht in 2009 en biedt aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlandse, Belgische en Peruaanse leerlingen van vier tot zestien jaar. Zij gaan naar een lokale dagschool en volgen daarnaast lessen op de NTC-school (eigen gebouw), gemiddeld drie uur per week. Voor de meeste leerlingen geldt dat het Nederlands niet de dominante taal is die thuis wordt gesproken. Veel leerlingen leren het Nederlands als tweede taal. Behalve de lessen aan kinderen zul je ook afhankelijk van beschikbare uren ingezet worden om Nederlandse les voor volwassenen te verzorgen (tien tot vijftien uur per week). Deze groep beschikt vaak al over een basisniveau Nederlands en volgt lessen om uiteenlopende redenen: familie, werk of een relatie met een Nederlandstalige.

Als nieuwe leerkracht zul je terechtkomen in een hecht en dynamisch team bestaande uit leerkrachten Nederlands en Spaans en administratief ondersteunend personeel. De leerkracht zal intensief contact hebben met de directeur en tevens zal er tweemaandelijks overleg plaatsvinden met de oudercommissie. Ook is de school aangesloten bij Stichting NOB en ontvangt zij eens in de vier jaar bezoek van de onderwijsinspectie. Voor meer informatie over onze school en NTC-scholen in het algemeen, zie website El Tulipán en website Stichting NOB.

Pandemie
In het kader van de pandemie vinden onze lessen sinds maart 2020 online plaats, waarbij de lokale regelgeving vanuit de overheid gevolgd wordt. Het Ministerie van Onderwijs heeft inmiddels bevestigd dat de lessen vanaf 1 maart 2022 weer op school gegeven morgen worden. Dit valt samen met het begin van het nieuwe schooljaar. In Peru loopt een schooljaar van 1 maart tot en met half december.

Missie
Het bieden van Nederlandse les aan kinderen op basis van kwaliteit, respect, plezier, laagdrempeligheid en inclusiviteit.

Visie
El Tulipán biedt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen in de leeftijd van vier tot circa zestien jaar. Vanaf hun zestiende kunnen de leerlingen deelnemen aan volwassenenonderwijs. In principe worden kinderen zoveel mogelijk in een groep geplaatst met medeleerlingen van hun leeftijd. Dit kan betekenen dat er binnen een groep leerlingen zitten met uiteenlopende niveaus. Bij El Tulipán zijn we ervan overtuigd dat het met leeftijdsgenoten samen leren en samen ontwikkelen veel leuker is dan met kinderen die bijvoorbeeld veel jonger (of ouder) zijn.

Het onderwijs dat El Tulipán biedt is uitdagend, praktisch, oplossingsgericht en gericht op samenwerken en het leggen van verbanden. El Tulipán volgt daarbij voor de groepen drie en hoger gangbare Nederlandse onderwijsmethodes. Voor de groepen één en twee werkt El Tulipán aan de hand van zelf ontwikkeld materiaal en materiaal dat we speciaal aanschaffen voor het onderwijs aan leerlingen die nog weinig zijn blootgesteld aan de Nederlandse taal.

Het cultuuronderwijs wordt georganiseerd aan de hand van aansprekende en actuele thema´s die in principe voor alle leerlingen gelden. Vanzelfsprekend worden de activiteiten daarbij afgestemd op leeftijden en niveaus.

PROFIEL

Een avontuurlijke teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die proactief is, goed zelfstandig kan werken, kan improviseren en flexibel is;

 • die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid voor primair onderwijs en bij voorkeur enkele jaren relevante onderwijservaring heeft;
 •  en ervaring of affiniteit met NT2-onderwijs heeft, (Nederlands als tweede taal) is een pre;
 • ervaring met gedifferentieerd en coöperatief leren is een pre;
 • en affiniteit met talen;
 • bij voorkeur kennis van de Spaanse taal;
 • ervaring met online lesgeven is een pre.

OMVANG

40 uur per week

FUNCTIE

Als leerkracht (40 uur per week) zult u de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • Voorbereiden en verzorgen van de lessen;
 • Afnemen van de toetsen en bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
 • Houden van vijftienminutengesprekken met de ouders en maken van rapporten;
 • Houden van intakegesprekken (samen met de directeur) met geïnteresseerden;
 • Maken van tweemaandelijkse nieuwsbrief;
 • Voorbereiden van overleg met oudercommissie en directeur;
 • Organiseren van cultuurdagen;
 • Uitvoeren van het onderwijskundig beleid;
 • Zorgen voor een plezierige en veilige leeromgeving;
 • Zorgen voor een goede communicatie met ouders en directeur;
 • Samenstellen jaarplanning en schoolgids;
 • Input leveren voor het vierjaarlijkse schoolplan;
 • Verzorgen van Nederlandse les voor volwassenen (tien tot vijftien uur per week).

Op verzoek is er een uitgebreide en gedetailleerde taakomschrijving beschikbaar.

U legt verantwoording af aan de directeur en eens in de vier jaar aan de onderwijsinspectie. Het laatste inspectiebezoek vond plaats in oktober 2019 en resulteerde in een positief oordeel over het functioneren van de school.

AANBOD

Een afwisselende, uitdagende en leerzame baan met ruimte voor een grote mate van eigen inbreng en veel eigen verantwoordelijkheid, in de hoofdstad van een boeiend land met een bloeiende cultuur en een indrukwekkende natuur en geschiedenis.

 • Een fulltime contract (veertig uur per week) ingaande op 1 februari 2022 en lopend tot en met 31 december 2023, met bij wederzijdse tevredenheid mogelijkheid tot verlenging.
 • Onkostenvergoeding op basis van een arbeidscontract waarbij het salaris in de lokale munteenheid de Sol uitbetaald wordt.
 • Werkvisum wordt verzorgd na aankomst in Peru.
 • Hulp bij het zoeken van woonruimte.
 • Spaanse les.

https://www.stichtingnob.nl/Vacatures-en-meer/Vacatures/vacature-lima—leerkracht-basisonderwijs